Nyheder


Kære alle medlemmer af Storkøbenhavns Rideklub og forhåbentligt nye.Håber alle har haft et godt nytår og kommet godt ind i 2022.


Jeg kan oplyse, at SKØR slutter året 2021 med at have 64 medlemmer, det har været en nedgang kontra året før, men set i lyset af covid-19 er det måske ikke så underligt. SKØR tror og håber på at 2022 bliver et bedre år bl.a. med flere medlemmer, men også at medlemmer kan komme ud og starte lidt mere hen på året.


Vi i bestyrelsen har talt om både fastelavn, kurser, stævner, agility, orienteringsridt og andet – men igen på grund af de restriktioner der p.t. er, har vi ikke så meget at melde ud med. Når landet åbner op igen og vi må noget mere vil vi vende retur, så hold øje med vores hjemmeside www.skoer.dk , samt klubbens facebookside (Storkøbenhavns Rideklub).


Derudover er det også tiden, hvor vi skal have opkrævet kontingent for 2022 og priserne har ikke ændret sig i forhold til 2021.
Voksne (over 16 år) kr. 265,00
Børn (til og med 16 år) kr. 140,00


Beløbet kan overføres til klubbens konto i Nordea reg. 2279 konto 0726906483, venligst mærk med medlemsnummer og navn. Indbetalingen bedes foretaget senest 21. januar 2022.


Hvis du har nogen spørgsmål eller andet du ønsker at vide i den forbindelse er du velkommen til at kontakte mig på kasserer@skoer.dk


Med venlig hilsen
Lone Helmo
SKØR kasserer