Nyheder


Kære alle medlemmer af Storkøbenhavns Rideklub og forhåbentligt nye.Håber alle har haft et godt nytår og kommer godt ind i 2023

.
Jeg kan oplyse, at SKØR slutter året 2022 med at have 54 medlemmer, det er en lille nedgang kontra året før, men set i lyset af covid-19 er det måske ikke så underligt.


SKØR tror og håber på at 2023 bliver et bedre år bl.a. med flere medlemmer, men
også at medlemmer kan komme ud og starte lidt mere.


Vi har i bestyrelsen endnu ikke lagt planer for 2023, men når vi ved lidt mere om
hvad kalenderen skal indeholde vender vi retur, så hold øje med vores hjemmeside
www.skoer.dk , samt klubbens facebookside (Storkøbenhavns Rideklub).


Derudover er det også tiden, hvor vi skal have opkrævet kontingent for 2023 og
priserne har ikke ændret sig i forhold til de sidste 3 år.


Voksne (over 16 år) kr. 265,00
Børn (til og med 16 år) kr. 140,00


Beløbet kan overføres til klubbens konto i Nordea reg. 2279 konto 0726906483,
venligst mærk med medlemsnummer og navn. Indbetalingen bedes foretaget senest 21. januar 2023.


Hvis du har nogen spørgsmål eller andet du ønsker at vide, er du velkommen til at
kontakte mig på kasserer@skoer.dk


Med venlig hilsen
Lone Helmo
SKØR kasserer